Valpar

Jag planerar valpar tidigast hösten 2023. 


Är du intresserad av en valp får du gärna maila och berätta lite om dig och dina planer med valpen.

Avelsmål


Mina avelsmål består i att avla fram friska, sunda funktionsdugliga hundar som är mentalt stabila. Hundarna ska kunna fungera som familjehundar, jakthundar, räddningshundar, tävligshundar etc. 

 

Jag vill gärna att mina valpköpare:

  • Håller kontakt med mig i såväl glädje som sorg
  • Genomför HD och AD röntgen. (vid omkring två års ålder)
  • Funktionsbeskriver sina hundar (vid omkring ett års ålder)
  • Genomför BPH eller MH test.