Bakom kennelnamnet som registrerades 2021 av SKK och FCI står jag Annkatrin Eide.

Jag har 30 års erfarenhet av hundar. Familjens första hund var en Engelsk Blodhund och min egna första hund var en Golden Retriever. Sen har det fortsatt med Nova Scotia Duck Tolling Retriever och nu Chesapeake Bay Retriever.

Är aktiv i Svenska brukshundklubben, Spaniel och Retrieverklubben och Chesapeake Bay retrieverklubben.


Jag har förmånen att få ha familjen Lindström, uppfödare i sveriges äldsta Chesapeake kennel Double Coat´s som mentorer i mitt framtida avelsarbete. De blev även tilldelade Hamiltonplaketten 2021 av Svenska kennelklubben. Stort tack för alla råd tips och support som ni ger. Jag har fortfarande en hel del kunskaper att hämta in innan vi ser en första kull med Loyal Dragons.